Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar

Etnografi i det vårdpedagogiska fältet: en jakt efter ledtrådar
Intresset för etnografiska studier inom skola och vårdverklighet har ökat bland vårdpedagogiska forskare och studenter vilka gör sina examensarbeten inom grund- eller forskarutbildning. I denna bok har författaren samlat sina erfarenheter av etnografisk forskning och deltagande observationer från i första hand sjuksköterskeutbildningen. I boken beskrivs den etnografiska forskningens fyra faser:

Förberedelsefasen behandlar den etnografiska forskningsdesignen, kontakten med fältet, forskarrollen samt forskningsetiska frågor.

Fältstudiefasen där olika metoder för datainsamling och urval diskuteras.

Analys och tolkningsfasen tar upp olika analysförfaranden från den första fältanteckningen till slutanalysen liksom kvalitet och tillförlitlighet.

Skrivfasen ger exempel på hur material och informanter presenteras i den färdiga texten.

Boken är i första hand avsedd för vårdhögskolornas grundutbildning men kan även användas inom forskarutbildning av doktorander vilka bedriver studier inom vårdpedagogik och omvårdnad.
 

108 SEK exkl moms
135 SEK inkl moms

135 SEK inkl moms
( 108 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)