Som en gång varit äng

Som en gång varit äng
"Dikternas landskap varierar, men återkommer till ängen och trädgården. Blomster och kropp. Där finns begäret, de älskande, en grav. Att träda in i dessa dikter innebär att släppa taget om föreställningar kring färdiga ordningar och avgränsningar. Genom förskjutningar upprättas en upplöst värld där subjekt och objekt sammanblandas, inte går att särskilja från varandra. Det som finns är förbundet genom dess materialitet och yta samtidigt som ingenting är vad det verkar vara..." (Ur Burcu Sahins förord.)

Ingår i N/L:s poesibibliotek.
 

90 SEK exkl moms
113 SEK inkl moms

113 SEK inkl moms
( 90 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)