Introduktion till en tvetydighetens moral

Introduktion till en tvetydighetens moral
Essän Introduktion till en tvetydighetens moral av Simone de Beauvoir. I översättning av Anna Petronella Fredlund.

SIMONE DE BEAUVOIR [1908-1986] var en fransk författare, filosof, feminist, samhällsteoretiker och politisk aktivist. Mest berömd av hennes böcker är Det andra könet [Le Deuxième Sexe, 1949], en av feminismens och genusteorins centrala klassiker, från vilken följande citat kommer: »man föds inte till kvinna, man blir det«. Till hennes viktiga verk hör även romanen Mandarinerna [1954], men det är främst i essäformen som de Beauvoir praktiserade sin feministiska etik och fenomenologi.
 

22 SEK exkl moms
28 SEK inkl moms

28 SEK inkl moms
( 22 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)