Elansvar - en fyrklöver

Elansvar - en fyrklöver
– El är livsfarligt, konstaterar författarna, men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt.

1902 kom det första regelverket i syfte att förebygga skador. Vi följer dem än idag. Boken tar upp hur det aktuella regelverket fungerar. När man förstår och följer regelverket kan risker minimeras.

Ansvarsfördelningen är också viktigt; vem gör vad? Genom att referera till riktiga fall ger boken dig dessutom en inblick i hur rättsväsendet resonerar kring ansvarsfrågor.

Syftet med boken är att ge dig ökad förståelse för vad begreppet "elansvar" innebär och på så sätt ge dig en möjlighet att organisera din verksamhet på ett elsäkert sätt.
 

746 SEK exkl moms
932 SEK inkl moms

932 SEK inkl moms
( 746 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)