Kontroll före idrifttagning

Kontroll före idrifttagning
Ett elinstallationsarbete ska kontrolleras i betryggande omfattning innan första spänningssättning sker av en färdig anläggning. Det är den som är elinstallatör för arbetet som är skyldig att se till att kontrollen utförs.

Boken hjälper dig med frågeställningar som:
Hur ska kontrollen utföras?
Vad ska kontrolleras okulärt och vilka provningar kan behöva utföras?
Måste instrument användas?

Boken beskriver hur kontroll före idrifttagning av elinstallationer kan utföras och följer svensk standard vad gäller inspektion, provning och dokumentation av kontrollerna.
 

289 SEK exkl moms
361 SEK inkl moms

361 SEK inkl moms
( 289 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)