Lokal kyrklig identitet

Lokal kyrklig identitet

Författaren visar hur den lokala kyrkan beskriver sig själv och hur den sociala kropp ser ut som kommer till uttryck i, bland annat, bygg- nader, gudstjänster och verksamheter. Studien resulterar i en dynamisk och nyanserad beskrivning av den lokala kyrkan som ger en fördjupad förståelse för hur Svenska kyrkans identitet kan ta sig uttryck på lokal nivå.  

 

130 SEK exkl moms
163 SEK inkl moms

163 SEK inkl moms
( 130 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)