Maskindirektivet-101 frågor och svar

Maskindirektivet-101 frågor och svar
Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga?
Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen?
Måste alla maskiner underordna sig en riskanalys?
Maskindirektivet är ett av de viktigaste direktiven för industrin. Därför är det också viktigt att man förstår och kan följa direktivet.
Den 29 december 2009 trädde det senaste Maskindirektivet i kraft. Den här boken tar upp de allra vanligaste frågeställningarna som kommit upp sedan dess.

Syftet med boken är att underlätta för dig i ditt dagliga arbete. Med hjälp av aktuella frågor och svar samt ett flertal checklistor kan du säkerställa att du arbetar på ett effektivt sätt och att du minimerar riskerna på arbetsplatsen.
 

517 SEK exkl moms
646 SEK inkl moms

646 SEK inkl moms
( 517 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)