Kommunikationens anatomi

Kommunikationens anatomi
Hur långt vill du nå?
Vilken ambitionsnivå har du i din kommunikation? Är det tillräckligt att vara kompetent eller vill du komma längre – bli en expert?
För att bli skicklig på framträdanden och presentationer måste du ha en kommunikativ förståelse, inte bara intellektuellt utan också kroppsligt.
Den här boken handlar om skillnaden mellan information och kommunikation. Författaren utgår från en regissörs arbete med skådespelare, analyserar vad som händer i ett möte  mellan människor och visar hur man praktiskt kan träna upp sin förmåga att kommunicera.
Michael Riise är regissör, föreläsare och utbildare i kommunikation. Han har under många år föreläst, undervisat och tränat människor inom näringsliv och högskola i kommunikation. Michael har utvecklat träningsprogram i praktisk kommunikation och presentationsteknik. Han har skrivit magisteruppsatsen Kommunikation som praktiskt kunnande och master-uppsatsen Kommunikationens anatomi.
Han har tidigare varit verksam som yrkesdansare och skådespelare.
»Michael har utvecklat min kommunikation på ett helt grundligt avgörande sätt. Genom hans konkreta och samtidigt utvecklande sätt att träna mig så har jag gått från att vara ganska svag på kommunikation, särskilt i stora grupper – till att nu ofta få mycket beröm och positiv  feedback.«
Thomas Lundberg, vd för Ålands  Ömsesidiga  Försäkringsbolag
 

140 SEK exkl moms
148 SEK inkl moms

148 SEK inkl moms
( 140 SEK exkl moms )


Betyg:
(0.00 Betyg)