Miljöpolicy

Vad gör vi – för att minimera vår miljöpåverkan?

Leveranser till/från oss: Vi jobbar ständigt på att göra leveranser till och från oss så effektiva och energisnåla som möjligt, bl a genom att samordna dem, för att i möjligaste mån minimera transporterna.

Våra leveranser sker till största del med Posten. Detta företag tar miljöfrågorna på största allvar. Företaget ersätter i den mån det går biltransporter med tåg. De utbildar sina förare att köra på ett miljövänligt sätt samt vidtar andra åtgärder som minskar bränsleförbrukningen. De strävar också efter att använda bästa möjliga bränsle.

Papper och övrig kontorsmateriel

Vi sköter alla kontakter som är möjliga – elektroniskt, både med kunder och med leverantörer. För orderbekräftelser, avisering och annan information till/från våra olika distributörer och kunder, har vi ett väl utvecklat system för överföring av information via mail och datafiler, vilket ersätter information på papper. I de fall vi måste använda papper, använder vi endast miljömärkt papper och i möjligaste mån, återvinningsbart kontorsmateriel.

Återvinning och källsortering

Vi sorterar papper, kartong, glas, plast, metall, batterier, elektronik och hushållssopor.

Resor

Vi försöker minimera vårt resande, genom att utnyttja informationssamhällets kanaler - i de fall detta är möjligt.

Energiförsörjning

El till uppvärmningen av kontor och lager som vi förbrukar, kommer från en elleverantör som arbetar uteslutande med förnyelsebara energikällor, såsom vatten- och vindkraft.

Inköp

Vid våra inköp försöker vi, i den mån det är möjligt, välja produkter och tjänster som är miljövänliga. Vi ser kontinuerligt över de produkter vi köper till kontor och lager, t ex papper, förpackningar och kontorsmateriel, för att se om det finns något mer miljöanpassat alternativ på marknaden.

Miljötänkandet – en del i vår vardag!

Miljötänkandet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Det styr våra beslut, såväl i stort som i smått. På arbetsplatsen, har vi t ex självklart eget porslin och bestick och använder inte engångsmaterial. Miljötänkandet genomsyrar hela verksamheten, vilket bidrar till att alla anställda strävar mot samma mål.